Dete je jedinstveno i celovito biće. Da bi dete ispoljilo svoje potencijale ono mora imati adekvatnu negu i podržavajuću sredinu i odnose. Zahvaljujući kvalitetnim programima našeg udruženja deci je omogućeno da nesmetano eksperimentišu, da se povezuju sa stvarima i pojavama oko sebe, donose zaključke i primenjuju stečena iskustva u novim situacijama.

Ovaj program obuhvata: pomoć pri učenju, pomoć pri ovladavanju školskih veština, ućenje kroz igru, druženje…

 Iznos pojedinačnog termina u trajanju do 3 sata: 1000 dinara

Iznos mesečne članarine za paket od 8 termina (obuhvata 2 termina nedeljno): 12 000 dinara

 Iznos mesečne članarine za svakodnevne dolaske
(obuhvata dolaske svakog radnog dana u trajanju do 3 sata): 20 000 dinara

 Iznos mesečne članarine za svakodnevne dolaske uključujući i vikend
(obuhvata dolaske svakog radnog dana i subotom u trajanju do 3 sata): 25 000 dinara

Termini su radnim danima od 16 h do 20 h i subotom od 12 h do 15 h.*

*Termini su po dogovoru, radi se u malim grupama.

Vođe radionica:
Ana Jokić i Jelena Koštica