Rad sa logopedom/defektologom

Logopedski rad ima za cilj pravovremeno usvajanje jezika i stimulisanje razvoja govora, kao i pružanje pomoći deci sa govorno-jezičkim smetnjama.

Rad sa logopedom/defektologom obuhvata:
– Savetodavno-konsultativni rad sa roditeljima.
– Osposobljavanje deteta da sluša i razume govor drugih osoba.
– Podsticanje deteta da na razumljiv, jasan i prihvatljiv način izražava svoje misli, osećanja, želje, doživljaje i zapažanja.
– Podsticanje kognitivnog razvoja.
– Razvijanje pravilne artikulacije, negovanje kulture govora.
– Razvijanje socijalne komunikativnosti i emocionalne stabilnosti kod deteta.
– Pripreme za polalay u školu.
– Za potrebe upisa u prvi razred osnovne škole, putem testiranja, utvrđuje se govorni status dece predškolskog uzrasta.

Vođa programa su Ana Jokić diplomirani defektolog – logoped i Biljana Grčak diplomirani defektolog – logoped
Termini za rad sa defektologom/logopedom se zakazuju po dogovoru.

Iznos članarine za ovaj program:

1. Rad sa logopedom/defektologom
 Iznos pojedinačnog termina u trajanju od 45 min:. 2200 dinara
 Iznos mesečne članarine za paket od 8 termina: 14 000 dinara

2. Pripreme za polazak u školu
 Iznos pojedinačnog termina u trajanju od 45 min.: 2200 dinara
 Iznos mesečne članarine za paket od 8 termina: 13 000 dinara

3. Vežbe pamćenja, pažnje, fine i grube motorike
 Iznos pojedinačnog termina u trajanju od 45 min.: 2200 dinara
 Iznos mesečne članarine za paket od 8 termina: 13 000 dinara