O nama

Udruženje Ezop je osnovano u Beogradu 2007. godine. Cilj Udruženja je uključivanje u društvene procese, promovišući neformalno obrazovanje, pružanje pomoći i podrške kroz kreativan rad i inicijative, u interesu poboljšanja položaja ljudi u društvu. Delatnost Udruženja je organizovanje kulturnih, društvenih i edukativnih aktivnosti (radionice, treninzi, seminari, izleti, izložbe, prezentacije), sa osobama sa smetnjama u razvoju, decom i omladinom, pripadnicima nacionalnih manjina, kao i decom bez roditeljskog staranja.

Naš timJelena Koštica je jedna od osnivača udruženja Ezop i njegov zakonski zastupnik. Završila je likovnu akademiju i master studije na londonskom univerzitetu. Trenutno je na doktorskim umetničkim studijama na Fakultetu za umetnost i dizajn. Pored više samostalnih, grupnih izložbi i festivala u zemlji i inostranstvu, bavi se i edukacijom dece i mladih. Koautor je tri udžbenika iz predmeta likovna kultura za osnovnu školu, priručnika Kreativne radionice namenjenom roditeljima i vaspitačima, kao i drugih edukativnih materijala. Radila je kao profesor u Beogradskoj umetničkoj školi za dizajn i nove medije za predmete: plakat, pismo, tehnologija štampe. Realizovala je mnogobrojne projekte i radionice namenjene deci i mladima, kao i deci bez roditeljskog staranja.
Više na https://kosticajelena.wixsite.com/portfolioAna Jokić, diplomirani defektolog – logoped jedna je od osnivača udruženja Ezop. Bavi se prevencijom, dijagnostikom i tretmanom poremećaja glasa, govora i jezika. Diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu. Realizovala je mnogobrojne projekte i radionice namenjene deci i mladima, kao i deci bez roditeljskog staranja.Dragana Kostica je suosnivač udruženja Ezop. Magistrirala je Kulturnu politiku i menadžment u kulturi i medijima na Univerzitetu umetnosti (Centar za interdisciplinarne studije, Katedra UNESCO) u Beogradu. Trenutno je student doktorskih studija na Univerzitetu Hafensiti u Hamburgu na odseku za urbanizam. Takođe, Dragana je osnivač i urednik onlajn magazina Still in Belgrade i pešačkih umetničkih i kulturnih tura.
Više na https://stillinbelgrade.com/Goran Ratković je diplomirani grafički dizajner. Specijalizovan za print tehnologiju i primenu dizajnerskih rešenja u medijskoj i tržišnoj komunikaciji. Kao član tima, vođa tima ili samostalni izvođač, realizovao je mnogobrojne projekte u skoro svim dizajnerskim disciplinama. Pored dizajna, bavi se po potrebi crtežom i ilustracijom, izvedenim ručno ili uz pomoć računara. Osim dizajna, angažovan je i u edukativnoj oblasti: 2020: koautor udžbenika Likovna kultura za četvrti razred osnovne škole; 2019: koautor udžbenika Likovna kultura za drugi razred osnovne škole; 2018: koautor udžbenika Likovna kultura za prvi razred osnovne škole; 2018. do 2019: vođa likovnih kreativnih radionica za predškolski i školski uzrast, u okviru projekta podržanog od Ministarstva nauke i prosvete; 2017. do 2018: nastavnik u Beogradskoj umetničkoj školi za dizan i nove medije za predmete grafičko oblikovanje, pismo i oblikovanje knjige; 2010: predavač u u školi novinarstva Udruženja novinara Srbije za oblast grafička priprema novina…
Više na https://goranratkovich.wordpress.com/Ivana Milošević, diplomirani pedagogDragana Gajret, master ekonomijeDaliborka Jovanović, diplomirani pravnik