Kreativne radionice za decu (crtamo, lepimo, seckamo, vajamo, glumimo, čitamo…)Malo kroz učenje, a mnogo više kroz igru, deca će posmatrati svet oko sebe na nov i zanimljiv način. Upoznajući svet umetničkog stvaralaštva, otkriće šta je to kompozicija, kako da čitaju simbole, kako da osmisle i izvedu predstavu i još mnogo toga.

Na ovim radionicama učimo da se družimo, opustimo i razvijamo maštu.

Termini su po prethodnom dogovoru, radi se u malim grupama.

Vođe radionica: Jelena Koštica i Goran Ratković

Družimo se i učimoDete je jedinstveno i celovito biće. Da bi dete ispoljilo svoje potencijale ono mora imati adekvatnu negu i podržavajuću sredinu i odnose. Zahvaljujući kvalitetnim programima našeg udruženja deci je omogućeno da nesmetano eksperimentišu, da se povezuju sa stvarima i pojavama oko sebe, donose zaključke i primenjuju stečena iskustva u novim situacijama.

Ovaj program obuhvata: pomoć pri učenju, pomoć pri ovladavanju školskih veština, ućenje kroz igru, druženje…

*Termini su po prethodnom dogovoru, radi se u malim grupama.

Vođe radionica:
Ana Jokić i Jelena Koštica